Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zde si můžete stáhnout Všeobecné obchodní podmínkyRead the full terms 1.6 (English version) with GDPR compliance – latest update 24th of May 2018Všeobecné obch. podmienky 1.6 (Slovenská verzia) vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)Všeobecné obchodní podmínky 1.0 (Česká verze)Je nutné sledovat jen VOP s nejvyšším uvedeným číslem pro nové informace ohledem změn a úprav..

Výňatek z VOP

Prodejce deklaruje, že informace získané od zákazníka zůstávají zabezpečené. Vždy používáme takové informace získané od klientů pouze na uzavření objednávky. Naše služby sbírají informace v souladu se zákony Slovenské republiky. To platí i pro data, která obsahují osobní údaje.

Kupující

Kupující dává potvrzením objednávky souhlas ke zpracování dat použitých v objednávce. Pokud tak kupující neučiní, není možné zrealizovat objednávku. Tedy ani přenést finanční hodnotu za zboží ze strany kupujícího na stranu prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým datům. Stejně tak může své údaje v jisté míře upravovat, tak aby byl zajištěn hladký průběh transakce a procesu dodaní tovaru domů.

Prodej

Dohoda o prodeji a samotná koupě produktu, či služeb stojí vždy na individuální dohodě mezi kupujícím a prodejcem. To znamená na přečtení, porozumění a souhlasu Všeobecných obchodních podmínek platných v den prodeje. Dohoda o prodeji platí pro všechny kupující stejně. K tomuto patří i specifické požadavky ze strany kupujícího, které nejsou součástí běžné nabídky dostupné na této webové stránce. Dodatečné poplatky za specifické požadavky kupujícího kalkulujeme a připočítáváme vždy zvlášť. Dohoda o prodeji platí potvrzením objednávky ze strany prodávající strany. Všechny dodatečné jednání, úpravy dohody a jiné aktivity podléhají zákonům Slovenské republiky.

Objednávka

Kupující dostává produkty podle podmínek prodeje platných v den potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující možnost vždy se seznámit s podmínkami prodeje konkrétního produktu, zda služby (i poplatků za poštu). Koncová částka bude uvedena na faktuře. Kupující vždy možnost seznámit se detailními informacemi o produktu, podmínkách prodeje a dalších doplňkových informací platných v den prodeje. Pokud kupující žádá o dodání speciálního typu produktu, případně nezvykle naskladnění množství zboží, prodávající mu poskytuje informaci o aktuální situaci.

mariobeky.com Obchodní podmínky