Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tu si môžete stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky.Read the full terms 1.6 (English version) with GDPR compliance – latest update 24th of May 2018Všeobecné obch. podmienky 1.6 (Slovenská verzia) vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Pre najaktuálnejšie informácie je nutné čítať verziu Všeobecných obchodných podmienok s najvyšším uvedeným číslom.

Výňatok z VOP

Predajca deklaruje, že informácie získané od zákazníka zostávajú zabezpečené. Vždy používame takéto informácie získané od klientov len na uzavretie objednávky. Naše služby zbierajú informácie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Toto platí aj pre dáta, ktoré obsahujú osobné údaje.

Kupujúci

Kupujúci dáva potvrdením objednávky súhlas na spracovanie údajov použitých v objednávke.  Pokiaľ tak kupujúci neurobí, nie je možné zrealizovať objednávku. Teda ani preniesť finančnú hodnotu za tovar zo strany kupujúceho na stranu predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim údajom. Rovnako tak môže svoje údaje v istej miere upravovať, tak aby sa zabezpečil hladký priebeh transakcie a objednávacieho procesu.

Predaj

Dohoda o predaji a samotná kúpa produktu, či služieb stojí vždy na individuálnej dohode medzi kupujúcim a predajcom. To znamená na prečítaní, porozumení a súhlase Všeobecných obchodných podmienok platných v deň predaja. Dohoda  o predaji platí pre všetkých kupujúcich rovnako. K tomuto patria aj špecifické požiadavky zo strany kupujúceho, ktoré nie sú súčasťou bežnej ponuky dostupnej na tejto webovej stránke. Dodatkové poplatky za špecifické požiadavky kupujúceho kalkulujeme a pripočítavame vždy osobitne. Dohoda o predaji platí potvrdením objednávky zo strany predávajúce strany. Všetky dodatočné jednania, úpravy dohody a iné aktivity podliehajú zákonom Slovenskej republiky.

Objednávka

Kupujúci dostáva produkty podľa podmienok predaja platných v deň potvrdenia objednávky predávajúcim. Kupujúci má možnosť vždy sa oboznámiť s podmienkami predaja konkrétneho produktu, či služby (aj poplatkov za poštovné a balné). Koncová suma bude uvedená na faktúre. Kupujúci má vždy možnosť oboznámiť sa detailnými informáciami o produkte, podmienkach predaja a iných dodatočných informácií platných v deň predaja. Pokiaľ kupujúci žiada o dodanie špeciálneho typu produktu, prípadne nezvyčajne naskladneného množstva tovaru, predávajúci mu poskytuje informáciu o aktuálnej situácii.mariobeky.com Obchodné podmienky