Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 1

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu

Psychológia na Slovensku. (Vopred chcem poznamenať, že nereprezentujem žiadnu zdravotnícku, školskú, či inú inšitúciu, nezastupujem žiadnu skupinu, nelobujem za niečiu spoločnosť, ani nepripravujem volebnú kampaň. Som však psychológ a trápi ma status povolania, ktoré som vyštudoval. Budem písať iba v mužskom rode, aj keď moje myšlienky zahŕňajú aj ctené kolegyne, dámy).

Psychológia na Slovensku

Miesto v srdciach ľudí

Toto je článok o pracovných podmienkach psychológov na Slovensku, o tom čo je potrebné opraviť a zlepšiť. Porovnaním statusu psychológa napr. v západoeurópskej kultúre a na Slovensku je len jedným z podnetov, prečo som sa rozhodol zdieľať svoje pocity. Myslím, že nie som sám medzi psychológmi (a psychologičkami), kto cíti, že slovenská psychológia potrebuje zmenu. Cítil som to už keď som nastúpil na svoje prvé miesto. Naša profesia akoby stále nevedela nájsť miesto v srdciach ľudí, ktorým pomáha.

Zmena

Pozícia psychológa na Slovensku je nedocenená. Chcel by som vidieť zmenu. Nie som spokojný s tým ako je naša práca hodnotená, ako je definovaná a kam smeruje. Naša generácia, má možnosť zmeniť to. Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu.

Oslabená pozícia

Psychológovia sú na Slovensku roztrieštení na rôzne skupinky a tým je oslabená ich pozícia. V prvom rade je to štát, ktorý zaostáva v ich podpore. Podpisujú sa pod správy, ktoré do značnej miery definujú životy ľudí. Podpisom (ktorý má právnu hodnotu) sa zaväzujú za to, že odviedli kvalitnú prácu. Je na čase, aby začali byť za tieto záväzky aj dostatočne ocenení. Sami však častokrát nevedia kde sa nachádza ich miesto, lebo psychológ v škole nerovná sa psychológovi v nemocnici a ten sa nerovná psychológovi v HR, atď.

Pracovná sloboda

Napriek tomu, že psychológ na štátnych skúškach znovu odpovedá na tie isté otázky, na ktoré už niekedy počas štúdia na skúškach odpovedal,napriek tomu je povinný robiť si dodatočné skúšky napr. preto, aby získal status samostatného psychológa. Ani toto mu však nezabezpečuje pracovnú slobodu.

Pokračujte v čítaní kliknutím na tento odkaz!

Vložiť komentár