Tréning

Tréning

Pokročilý vnútorný tréning je programom tréningových lekcií pre zlepšenie vašej mentálnej hry v golfe. Hráč dostáva inštrukcie ako sledovať svoj herný vývoj a urobiť ho konštantným. Program ukazuje hráčovi spôsoby ako pracovať na svojej mentálnej hre.

A to od prvého okamihu ako sa stretne s golfom. Preto ho odporúčame absolvovať najmä začínajúcim golfistom.

3 úrovne Pokročilého vnútorného tréningu

Aby sa hráči navzájom diferencovali je program PMH je rozdelený do troch úrovní. Myslí sa tým napríklad, aby začiatočníci neboli zaťažovaní náročnosťou úloh určených excelentným hráčom. Každá úroveň preto obsahuje osobité ciele.

V priebehu tohoto tréningu si hráč smie svoje údaje prezrieť na vlastnom online konte. Každá lekcia je zameraná na niečo iné a preto je možné absolvovať ich aj osobitne. Celý program je však zostavený kontinuálne.

Odporúčame však absolvovať celý tréning kvôli kontinuite a stabilite. Kontinuita oboznamovania sa s témami a stabilita rastu mentálnej hry je hlavnou myšlienkou tohoto tréningu. Stabilita zase pomáha zachovať pokoj aj počas dôležitej hry, kde je víťazstvo nadosah.

Ako funguje Pokročilý vnútorný tréning?

Hráč, ktorý sa rozhodne pre program PMH získava plný zákaznícky servis. Lekcie zväčša trvajú 2 celé hodiny. Lekcie majú však aj podobu doprovodu pri hre na 18 jamiek. Zároveň sú spojené s hrami na psychickú odolnosť.

Po úvodnom zoznámení je hráč testovaný základnými testami, aby sme získali o ňom informácie do Profilu hráča. Hráč získava vlastné tréningové číslo, ktorým sa identifikuje pri vstupe do svojho online konta.

Takto môže sledovať rast svojej psychickej odolnosti kdekoľvek. V online profile hráča sú uvedené nielen výsledky z poslednej lekcie, ale aj priemerné hodnoty celkového postupu v programe.

Možnosti tréningového programu

 • 3 individuálne systémy pre 3 typy hráčov
 • úvodné zadanie testov pre určenie úrovne mentálnej hry
 • manažment primárnych a sekundárnych cieľov
 • klientský servis online
 • priebežné vyhodnocovanie priebehu programu
 • ZARUČENÉ posilnenie mentálne hry
 • (pri doržaní špecifických podmienok)
 • neustály servis pre klientov celého programu

Praktické aktivity

 • teórie stresu a pokročilé techniky relaxácie
 • porozumenie rituálov v hre
 • budovanie zdravej hernej sebadôvery
 • politika zmeny nekorektného myslenia
 • primárna a sekundárna motivácia
 • tréningy sebakontroly a zvládania hnevu
 • poznanie a posilňovanie vnútorných stratégií
 • psychologický course management
 • kognitívne procesy a ich využitie počas hry
 • paradoxy golfu
 • hra uprostred hry, prispôsobenie herného plánu
 • neželané situácie
 • stratégie pre dosiahnutie stanovených cieľov
 • psychologická kontrola rastu herného výkonu a iné