Relaxačné techniky

Relaxačné techniky

Relaxačné techniky pre šport a pre školu. Cvičenia pred hrou, počas hry a po hre.

Je dobré nechať pred hrou primeranú časovú rezervu. Nedostatok času je významným faktorom, ktorý zvyšuje stres. Malá časová rezerva hráča tlačí ku kratšej tréningovej časti, vymedzuje isté typy cvičných úkonov a iné malé veľké drobnosti. Veľká časová rezerva zase môže presýtiť pozornosť. Znásobené opakovanie cvičných úkonov zvyšuje pravdepodobnosť drobných úrazov. Každý aktívny hráč vie, že dobrá príprava vyžaduje vynikajúcu kondíciu a tá sa odráža prevažne na veľmi dlhých a veľmi krátkych cieľoch. Rekreačný hráč však nepociťuje odchýlky vo výkone tak, ako hráč, ktorý sa snaží dosahovať lepšie výsledky.

Typy relaxačných techník

Produkty MARIOBEKY.COM ponúkajú celú škálu možností ako ovládnuť reakcie počas emočne vypätých situácií. Vyberte si individuálny tréning, alebo si objednajte naše knihy. Spôsoby relaxovania, ktoré sa v našich publikáciách nachádzajú sú popísané výnimočne jednoducho. Je len malá skupina hráčov, ktorí vedia, že relaxovať môžete pred hrou, alebo po hre. Dokonca existujú techniky relaxovania, ktoré je možné využiť počas hry. Zároveň to môžete robiť bez toho, aby ste zbytočne pútali pozornosť spoluhráčov. Prečítajte si o nich alebo si ich osvojte individuálnym tréningom.

Rovnováha mysle a tela

Relax pred situáciou, ktorá pre nás predstavuje výzvu je významným bodom na ceste za lepšími výsledkami. Základom relaxácie je prevzatie kontroly nad časťou tela, ktorá je náročnou situáciou najviac ovplyvnená. V športe často vznikajú situácie náhlym prevzatím kontroly napr. súperom. V takomto okamihu býva najviac ovplyvnené dýchanie, tep srdca, prípadne sa napätie odzrkadľuje na trasúcich sa končatinách. Ponúkame sériu relaxačných cvičení, ktorými  hráč vie dosiahnuť zmiernenie telesného napätia a následné uvoľnenie sa. Naše knihy, či individuálny tréning učia ako kontrolovať intenzitu dýchania. Konkrétne príklady relaxačných techník a nastavenie na mieru jednotlivca je samozrejmosťou. Naše produkty  a predovšetkým vreckové príručky a organizéry možno nastaviť podľa užívateľovho veku, očakávaní, či schopností.

Mario Beky MARIOBEKYCOM Vnútorná hra Relaxačné techniky