Vnútorná hra

Vnútorná hra

Vnútorná hra. Stratégie a zostavenie vlastnej hernej rutiny

Pokročilé štádiá herného rastu hráča napr. v golfovej hre majú rozdielne zameranie v porovnaní s hráčmi s vyššími HCP. Hráč sa zameriava na dosiahnutie konkrétneho vopred stanoveného cieľa. Platí to ako pre amatérskych, tak aj profesionálnych hráčov. Je potrebné však odlíšiť tých, ktorí chcú od tých, ktorí nechcú dosahovať lepšie výsledky ako ti, ktoré majú. Ponúkame sériu profesionálne zostavených príkladov takýchto orientácií. MARIOBEKY.COM je primárne nastavená na pomoc zlepšovania výkonu a výsledkov vo vnútornej hre. Našim najrozšírenejším portfóliom hráčov je práve v golfe.

Zdokonaľovanie vnútornej hry v golfe

Globálna stratégia hry golfu, aktívna stratégia hry golfu, psychická kontrola výkonnostného rastu, viera ako psychologický faktor, úspech je rozhodnutie, miera zvládania psychického tlaku a iné. Nemusíte byť profesionálnym hráčom na to, aby ste sa zamýšľali nad pokročilými stratégiami mentálnej hry. Stačí, ak máte ambície a chuť zdokonaľovať svoju hru. Vytvorenie plánu rastu psychickej pohody a odolnosti počas hry napomôže pripraviť sa na situácie, ktoré vaši spoluhráči nemusia mať v pláne. Niekedy totiž stačí len jedna rana a výhra je vaša. Spoločne vytvárame lepšie možnosti pre tých, ktorí sa jedného dňa túžia stať šampiónmi.

Vnútorné stratégie hry

Je rozumné rozlíšiť hneď na začiatku niekoľko úrovní hry a stratégií k nim prislúchajúcim. Globálna, ako aj aktívna stratégia hry ukazuje konkrétne kroky k dosiahnutiu cieľa. Cieľ, či ciele ako jeden zo štyroch krokov na ceste za úspechom vytvárajú pozadie takzvanej hierarchie cieľov hry. Aktívna stratégia hry dáva užívateľovi 5 jednoduchých krokov, ktoré poznáme aj z bežného života, no málokedy ich využívame. Psychická kontrola výkonnostného rastu ukazuje aké dôležité je poznať okamihy, kedy sme urobili krok vpred našim pričinením a nie náhodnou ranou. Pokročilý vnútorný tréning popisuje ako psychologický faktor aj vieru v externé faktory. Úspech pre väčšinu známych šampiónov je vo veľkej miere dôsledkom ich rozhodnutia. My sa však zameriavame na vedecký a overiteľný prístup. Miera zvládania psychického tlaku, vizualizačný, či vykonávací koeficient a vzorec spokojnosti s úderom sú len príkladom bonusov, ktoré ponúkame.

Mario Beky MARIOBEKYCOM Vnútorná hra