Chceš jednotky? Chcem jednotky!

Chceš jednotky? Chcem jednotky!

Chcem jednotky! Chceš jednotky? To je otázka! Ak tvoja odpoveď znie ÁNO, pokračuj v čítaní!

Chceš jednotky Chcem jednotky Lepšie Slovensko Myslieť a učiť sa jednoducho LepsieSlovensko chcesjednotky chcem jednotky c

Získať lepšiu známku

Získať lepšiu známku je možné! Viem to preto, lebo sám som prešiel všetkými známkami. Bol som aj čistý jednotkár, aj som čelil náročným okamihom. Viem aké je to trápiť sa s tým, že sa mi v škole nedarí. Rovnako viem aký je úžasný pocit znovu sa postaviť a začať premieňať svoju snahu vo viditeľné výsledky. Zvládol som to! Dokonca som aj prišiel na spôsob, ako pocit úspechu opakovať.

Lepšie známky nie sú náhodou

Rovnaké situácie videl aj u svojich klientov, počas vlastnej psychologickej praxe. Všetci fungujeme podobným spôsobom. Medzi tými, ktorí získavajú jednotky “ľavou zadnou” a tými, ktorí možno, že zanevreli na lepšiu budúcnosť je častokrát len malý nepatrný rozdiel. Malá nepatrná aktivita, no napriek tomu rozhodujúci faktor, ktorý nemá nič spoločné s náhodou. Je to kntrola. Chcem sa podeliť s každým o svoje skúsenosti. Je možné zlepšiť si známky, napriek doterajšj histórii v škole. To, že známky, ocenenie a úspech nie sú všetkým hovoria väčšinou len ľudia, ktorí sa boja prekonať svoju lenivosť. A čo je lenivosť?

Lenivosť neexistuje

Lenivosť neexistuje. Je to len nedostatok dostatočne atraktívneho cieľa. Pokiaľ človek má cieľ, po ktorom túži, snaží sa ho aj dosiahnuť. Bolo by jednoduchšie, keby rodičia, či učitelia pomohli dieťaťu nájsť cieľ, ktorý ho zaujme. Zvyčajne však naproti tomu sa snažia dieťa “motivovať”, aby dosiahlo cieľ, o kotrý dieťa nemá záujem.

Neuveriteľný potenciál

V každom z nás sa ukrýva neuveriteľný potenciál! Vytvoril som pomocníka, ktorý stojí pri tebe, keď potrebuješ poradiť. Vytvoril som radcu, ktorý pomáha dosahovať ciele. Do ničoho ťa nikdy nebude nútiť, no vždy ti bude nápomocný, keď sa ty rozhodneš odokryť svoj potenciál. Poď a nájdi odvahu objaviť ho v sebe! Všetko, čo potrebuješ na začiatok je urobiť prvý krok – všetko, čo potrebuješ je urobiť rozhodnutie. Chceš Myslieť a učiť sa jednoducho? Klikni na svoju svetlejšiu budúcnosť!