Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 3

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 3

Psychológia na Slovensku 3/3 (pokračovanie)

Nehľadám pre psychológov len výhody, napriek tomu, že ich aktuálna pozícia je extrémne nedocenená. Navrhol by som aj ústupky zo strany psychológov, aby ich nové práva boli ešte viac opodstatnené.

Ústupky zo strany psychológov

  1. Odporúčam, aby psychológovi, ktorý chce užívať vyššie uvedené kompenzácie, bolo po absolvovaní štúdia priradené osobné profesionálne identifikačné číslo. Každý svoj úkon by tak povinne pečatil jednotnou úradnou pečiatkou a svojím podpisom.
  2. Zároveň navrhujem, aby z týchto čísel bola vytvorená databáza psychológov vykonávajúcich prax na území Slovenska.
  3. Táto databáza by mala slúžiť nielen na prehľad o existujúcich psychológoch, ale mala by niesť aj hodnotiaci pracovný index. Každý konečný úkon psychológa by mal byť hodnotený dvoma zložkami – jeho zamestnávateľom a jeho klientom. Konečná hodnota by tvorila číslo, ktoré by slúžilo ako pomôcka pri výbere psychológa pre nových klientov, pre nových zamestnávateľov a pod.

Bezpečnosť psychológa

Bezpečnosť psychológa nie je aktuálne ničím zabezpečená. Psychológ disponuje svojím menom na hodnoteniach, ktoré nemusia byť všetkými klientami vnímané pozitívne. Obzvlášť sa jedná o agresívnych a nebezpčných klientov, ktorí ich správy, nie vždy, vnímajú ako „férové“. Napriek tomuto psychológ nemá podobnú „finančnú“ ochranu ako napr. sudcovia. Základná čistá mzda psychológa v školstve sa pohybuje v hodnotách okolo 400 EUR. Je to len jeden z výsmechov tomuto povolaniu, preto sa môj posledný návrh týka finančného hodnotenia.

Finančné ohodnotenie

  1. Navrhujem, aby základná čistá mzda psychológa, ktorý by spĺňal vyššie uvedené body, nebola nižšia ako 950 EUR. Osobnosť človeka, ktorý pracuje ako psychológ s náročnými životnými situáciami svojich klientov si vyžaduje excelentné analytické schopnosti. Keď psychológ analyzuje komplikované situácie, s ktorými sa denne stretá, myslí viacdimenzionálne. Problémy svojich klientov nenecháva na pracovnom stole, ale odnáša si ich domov, žije s nimi, rieši ich vo svojej hlave aj vo svojom súkromí. Psychológ pracuje neustále.

Skromný zoznam

Tento skromný zoznam vecí, ktoré by som rád s úctou navrhol zaradiť do praxe je len malou zbierkou podnetov, ktoré som počas svojej praxe nazbieral. Nenavrhujem ho pre seba, navrhujem ho preto, lebo verím v silu odkazu psychológie – odboru, ktorý som študoval. Verím v jej potrebu pre súčasnosť ako aj pre budúcnosť. Ak je naše správanie a prežívanie to, čo určuje chod celého nášho fungovania, tak človek, ktorý sa stará o jeho „údržbu“, si zaslúži lepšie ocenenie z pohľadu spoločnosti, ako to, ktoré momentálne má.