Škola

Škola, jednoduchým spôsobom

Škola Mysliet a ucit sa jednoducho Pokrocily vnutorny trening Mario Beky

Škola, jedonduchým spôsobom

Štandardný žiak / študent

Myslieť a učiť sa jednoducho. Vreckové príručky Myslieť a učiť sa jednoducho sú vytvorené pre každého, kto sa chce učiť efektívnejšie. V praxi to znamená – dosahovať lepšie výsledky pri vynaložení rovnakého úsilia na aké sme zvyknutí. Systém stratégií je zostavený do 3 úrovní. Prvá úroveň umožňuje aby užívateľ dokázal v čo najkratšom čase čo najefektívnejšie nájsť a uplatniť takú techniku, ktorá mu pomôže dosiahnuť očakávaný výkon. Jedná sa napríklad o vyhľadanie rýchlo aplikovateľnej relaxačnej techniky pred náročným testom. Druhá úroveň ukazuje možnosti dlhodobej prípravy pre dosahovanie stanovených cieľov. Napríklad – časový rozvrh, spôsoby kvalitnej prípravy, plánované učenie sa a pod. Tretia úroveň ponúka na mieru nastaviteľné strategické plány, tabuľku úspechov, cvičné plány. Škola okrem toho, že ponúka žiakom mnoho možností ako sa pripraviť kvalitne na život, očakáva od žiakov aj pomerne stabilný výkon. Ponúkame vám možnosť zvoliť si správnu voľbu a naučiť sa organizovať vlastné myšlienky.

Žiak / študent s obmedzeniami

Táto príručka vznikla aj za pomoci pozorovania detí s poruchami v učení, detí s poruchami správania, detí s dyslexiou a pod. Berie preto ohľad aj na deti, pre ktoré je učenie o niečo náročnejšie. Časť jej obsahu sa venuje špeciálne aj metódam, pomocou ktorých je možné učenie uľahčiť. Tieto témy však nie sú prioritou daného programu.

Učenie sa mimo školu

Tým, že sa učíme nielen v škole, ale aj počas celého života, je príručka Myslieť a učiť sa jednoducho ideálnym spoločníkom pre každého, kto si želá učiť efektívnejšie. Často si naše povolania vyžadujú dodatočné vzdelanie, školenia a neustále roširovanie vedomostí. Učenie môže predstavovať poriadnu výzvu najmä popri povinnostiach bežného života. Tento chytrý vreckový radca ukazuje viaceré možnosti ako si re-organizovať myšlienky a využiť tak svoj plný potenciál.