Golfové akadémie

Golfové akadémie

Golfové akadémie. Akadémie vnútornej hry v golfe. Ako to funguje – Pokročilý mentálny tréning (Advanced Mental Coaching – AMC)?

Pokrocily vnutorny trening Mario Beky Ako to funguje Golfové akadémie

Krok po kroku k dosiahnutiu cieľa

Program AMC umožňuje posilňovať vnútornú hru po krokoch. Je zostavený tak, aby ste mali prehľad v zlepšovaní. Využívame tak spoločne maximálny osobný potenciál. Oboznámenie s programom – úvodná prezentácia je zadarmo. Kroky programu sú na ciele orientované. Je zabezpečené priebežné testovanie. Pracujeme s detailnými štatistikami. Hráčovi je ponúknutý 24 hodinový servis počas trvania celého tréningu. Program AMC je zostavený pre jednotlivcov. Ponúkame však alternatívu pre skupiny – Akadémie vnútornej hry.

Unikátne služby

Priebežné hodnotenie ako aj celkové výsledky sú prístupné hráčovi online. Na úvodnom stretnutí sa zozbierajú nevyhnutné štatistické údaje. Týmto sa začne vytvárať takzvaný Mentálny profil hráča. Pomocou získaných údajov tak bude môcť zúčastnený sledovať posilňovanie svojich schopností. Hráč si sám v úvode nastaví herný level, ktorý chce dosiahnuť. Základná časť programu má 15 až 17 tréningových stretnutí. Stretnutia nasledujú po sebe chronologicky a logicky. Hráč je hlavnou postavou v tréningu.

Individuálny tréning a Akadémie vnútornej hry

Je možné si vybrať jednotlivé tréningové stretnutia, alebo celý program. Hráč, ktorý sa rozhodne pre kompletný tréningový program, získava prioritnú starostlivosť. Zároveň ponúkame naše služby aj vo forme Akadémií vnútornej hry (v slovenčine ako aj v angličtine). Kluby, ihriská, či tréningové zariadenia tak smú poskytnúť exkluzívne služby. Štruktúru akadémií zostavujeme vždy podľa požiadaviek žiadateľa. Program je tak prispôsobený očakávaniam vašich klientov. Akadémie sú odporúčané pre nie viac ako 10 hráčov. Pod odohode so zariadením sa vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám. Je nutné upresniť či skupina v akadémii bude zostavená z amatérskych, alebo PRO hráčov. Darujte vašim členom, či návštevníkom špeciálnu starostlivosť vo forme exkluzívnych služieb. Budú sa cítiť ocenení a vrátia sa k vám častejšie ako doposiaľ.

Výhody

Hráči absolvujúci takéto akadémie, či individuálny tréning dostávajú zadarmo balíček vnútornej hry. Balíček obsahuje prirúčku pre vnútornú hru a sériu profesionálnych herných kariet.