Zvládanie hnevu

Zvládanie hnevu

Zvládanie hnevu. Ako sa naučiť ovládať svoj hnev?

Ovládanie pohybov tela je výsledkom posilňovania zložiek mozgu, ktoré majú na starosti ovládanie svalov. Mozog ako centrum riadiacich procesov správania človeka ovplyvňuje prežívanie človeka v oboch smeroch.

Naše prežívanie, naše myšlienky pred hrou do výraznej miery ovplyvňujú výsledok celkovej hry. Následne na to po ne/vydarenej hre (prípadne po ne/vydarenom tréningu) odchádzame s pocitmi, ktoré sme získali počas týchto aktivít.

Hnev a jeho príčiny vzniku

Zrejme je nemožné nájsť človeka, ktorý by nikdy nezažil pocit hnevu počas športu, alebo podobnej na výkon zameranej aktivity.

Hnev ako každá iná emotívna reakcia sa objavuje vždy z nejakej príčiny.

Pokročilý vnútorný ponúka tréning zvládania hnevu ako jednu z viacerých možností zefektívnenia mentálnej hry. Zatiaľ, čo publikácia ponúka teoretickú bázu problematiky, program individuálnej spolupráce pracuje s jednotlivcom ako so špecifickou jednotkou v reálnom čase.

Tréning zvládania hnevu obsahuje

Trénovanie zvládania hnevu je nevyhnutné preto, aby sme vedeli pripraviť naše telo a našu myseľ na výzvy.

Psychológia zameraná na dosahovanie výkonu, predovšetkým v športe pozná viacero spôsobov ako zvládať emócie vo vypätých situáciách.

Produkty ponúkané v rámci MARIOBEKY.COM obsahujú techniky zo zameraním na zvnútornenie tejto schopnosti. V realite sa však jedná o sériu schopností.

Zmapovanie hernej osobnosti slúži na odrazenie vzájomnej spolupráce.

Zároveň týmto vytvárame vnútorný profil hráča (pokiaľ sa jedná o aktívny tréning v športe). Identifikácia problémových zón je jednou z činností, ktoré prebiehajú v aktívnom tréningu s jednotlivcom.

Personalizácia

Pri každom produkte, či sa jedná o knihy, alebo o individuálny tréning, dbáme na možnosť personálizácie programu.

Každý z nás je výnimočný a podľa toho je možné prispôsobiť kroky na ceste k dosiahnutiu želaného výkonu.

Vytvorenie zoznamu odporúčaných techník pre zmiernenie napätia je jedným z príkladov personalizácie.

Koordinácia zvládania hnevu znamená poskytnúť sprevádzanie počas hry, či aktivity, ktorá emočné situácie prináša.

Popri tom ponúkame užívateľovi pozitívne motivačné cvičenia. Tréning kontroly náhodne vzniknutého psychického napätia nie je jednoduchý proces, avšak profesionálnym prístupom dosahujem výsledky, s ktorými sú naši klienti spokojní.