Výhody tréningu

Výhody tréningu

Výhody tréningu. Čo tréningom získam? Napríklad v golfe

“Ak zoradíme vedľa seba rovnako zdravých, rovnako svalovo vyvinutých jedincov, jediné, čo určí ich výkon, bude ich celkový náhľad na zvládanie požiadaviek (svojich, alebo okolia). Tým, že sa požiadavky na primeraný výkon v hre golfu, mimo telesných predispozícií, vyhradzujú predovšetkým na mentálnu stránku, stávajú sa rozhodujúcim činiteľom. V jednom flajte hrajúci Tigerovia (napr. Tiger z roku 2001 a Tiger z roku 2010) sa budú odlišovať iba v tom, čo im bude práve prebiehať v hlave.”

Otázky ohľadom tréningu

Ak patríte k hráčom, ktorým záleží na každom skóre, isto sledujte aj úroveň svojej mentálnej hry. Aké techniky používate na tréning sebakontroly? Akým spôsobom zvládate hnev, keď vás niečo počas hry nahnevá? Je vaša hra vždy vyrovnaná? Viete ako relaxovať pred, počas a po golfovej hre? Odpovede na tieto a iné otázky je možné získať aj spoluprácou so psychológiou, ktorá sa venuje golfovej hre.

Možnosti zlepšenia vnútornej hry

Psychická pohody počas hry je dôležitá, preto vás naučíme techniky zvládania hnevu. Stres vznikajúci pri športe a dosahovaní výkonu v akejkoľvek činnosti vyžaduje detailné spracovanie. Ukážeme vám ako si zostavovať vnútorné stratégie hry. Zároveň vám predstavíme základné relaxačné techniky s okamžitým účinkom v praxi. Psychologický course management je špecifikom vnútorného tréningu pre golfovú hru. Spojením jednoduchých princípov využitia psychiky v prospech hráča je možné efektívne použiť kognície a procesy s nimi spojené. Kognície a hra golfu, či v inom individuálnom športe jednoducho patria k sebe. Šport a dosahovanie výkonu v ňom ukrýva mnohé paradoxy a správnym prístupom vieme využiť ich účinok na nás.

Koeficient spokojnosti s hrou

Koeficient spokojnosti s hrou sa viaže priamo zrejme na najdôležitejšiu zložku našej tréningovej podpory a tou je viditeľnosť výsledkov. Vypracovali sme program, ktorým vieme konvertovať pozorovania a údaje získané prípravou do čísel a grafov. To umožňuje detailne sledovať progres, či regres v hre samotnej. Každý účastník Pokročilého vnútorného tréningu dostáva osobitnú starostlivosť a podrobné grafické vyobrazenie jeho aktivity smerom k lepším výsledkom.