Cenník tréningu vnútornej hry – Pokročilý vnútorný tréning

Cenník tréningu vnútornej hry – Pokročilý vnútorný tréning

Cenník tréningu vnútornej hry – Pokročilý vnútorný tréning. AMC – Advanced Mental Coaching. Pokročilý vnútorný tréning je založený na individuálnom prístupe. Zlepšovanie úrovne vnútornej hry je zvyčajne rozdelené do 1-2 hodiny trvajúcich tréningových stretnutí. Napríklad – tréning na cvičnej ploche trvá do 2 hodiní, zatiaľ čo doprovod počas hry trvá do 4 hodín.

Samostatné tréningové lekcie a celý tréningový program

Pre hráčov akejkoľvek hernej úrovne odporúčame absolvovať celý tréningový program. Dĺžka tréningových stertnutí závisí na hráčovej hernej úrovni, hráčovych hracích schopnostiach, veku a pod. Prvé stretnutie v plnom tréningovom programe zvyčajne slúži na zozbieranie osobných dát a zostavenie cieľov.

Tieto dáta sa porovnávanjú s výslednými údajmi, aby hráč videl svoje zlepšenie po absolvovaní tréningu vnútornej hry. Všetky osobné dáta zostávajú anonymnými a sú v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov GDPR.

Hráč sa rozhoduje sám o výbere jednotliých tréningov, alebo celkového tréningového programu.

Hráč / skupinaTyp tréninguCena v € (EUR)
1 HRÁČ (1 stretnutie)JEDEN TRÉNING100 € / 1 hodina
1 HRÁČ (20 stretnutí)CELÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM70 € / 1 hodina
SKUPINA (2 – 10 hráčov)JEDEN TRÉNING80 € / 1 hodina
SKUPINA (2 – 10 hráčov)CELÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM60 € / 1 hodina
HRÁČ S POSTIHNUTÍMJEDEN TRÉNING50 € / 1 hodina
Cenník tréningu vnútornej hry

Obsah tréningu vnútornej hry

 • 20+ tréningových stretnutí pre posilnenie vnútornej hry
 • 1 tréning trvá 60 – 90 minút
 • praktická vnútorná hra golfu
  • teória psychológie golfu
  • relaxačné techniky
  • stratégie vnútornej hry
  • precvičovacie plány
  • štandardný tréning vnútornej hry

Hráč v plnom tréningovom programe zároveň ZADARMO dostáva:

 • prístup do internetového kurzu vnútornej hry – Professional Mental Game (anglická verzia)
 • 2 x inštruktážny doprovod počas tréningového kola (18 jamkové kolo)
 • MARIOBEKY ACADEMY uniformu
  • Victory – šiltovka
 • podporné prostriedky pre ešte rýchlejšie posilňovanie vnútornej hry
  • 2 x príručka Psychológia golfu do vrecka – HRAŤ A MYSLIEŤ JEDNODUCHO
  • 10 x Pro Birdie karta
  • 2 x Mario’s Yardage Book

Všetci hráči si môžu vybrať dobrovoľný počet inštruktážnych doprovodov počas súťažných, či tréningových kôl.

Čo všetko sa môže naučiť hráč v tréningovom programe MARIOBEKY ACADEMY?

Klienti sa učia o teóriách stresu a pokročilých relaxačných technikách. Učia sa porozumieť herným riatuálom, ako aj tomu ako získavať a posilňovať hernú seba-dôveru. Ukazujeme im rozdiely medzi primárnou a sekundárnou motiváciou. Zároveň majú možnosť získať vedomosť ako dosiahnuť kontrolu na svojimi emóciami aj počas náročných herných situácií.

Pomáhame im upevňovať vnútorné stratégie a psychologický course management. Nahliadajú do využitia kognitívnych procesov počas hry tak, aby získavali prevahu nad zvyškom herného poľa. Učia sa o pradoxoch golfu a o tom ako môžu zostavovať svoj herný plán.

Doprevádzame ich počas simlovaných náročných situácií a ukazujema ako využiť herné stratégie v praxi. Toto a ešte mnoho iných znalostí vhodných pre získanie kontroly nad sebou samým a nad svojimi výsledkami.

Cenník tréningu vnútornej hry - Pokročilý vnútorný tréning

Legálne info


Všetky ceny, vrátane zdanenia, fakturovanie a ochrana osobných údajov podliehajú zákonom Slovenskej republiky. Klient získava, ktorý si požiada, môže získať faktúru v anglickom jazyku. Cenník zobrazený vyššie neobsahuje dodatočné výdavky spojené  s cestou a ubytovaním počas tréningu. Oficiálna Facebook stránka Top Sport Psychology. Viac info v Obchodné podmienky.