Sebakontrola

Sebakontrola

Sebakontrola a jej trénovanie v športe

Pozorovaním dvoch telesne a výkonovo identických hráčov tak vznikne priestor na porovnanie. Ten hráč, z týchto dvoch, ktorý sa rozhodne nenapredovať v posilňovaní mentálnej odolnosti zvyšuje svoju šancu neuspieť voči tomu hráčovi, ktorý na sebe pracovať bude. Kontrolu nad telesnou zložkou dosiahneme len vtedy, ak bude v pohode naša psychika. Ako však dosiahnuť psychickú pohodu vo vypätých situáciách? Ako dosiahnuť psychickú pohodu v našej hlave počas hry, keď nás naše ambície nútia tlačiť na aktuálny výkon? Prevzatím kontroly nad telom a mysľou získava hráč kontrolu nad svojou hrou

Tréning emočnej kontroly

Trénovanie sebakontroly pred, počas a po hre v akomkoľvek športe je jeden z dvoch kľúčových faktorov pre zlepšenie výsledkov. Prvý a rozhodujúci faktor, ktorý určuje úspešnosť pri dosahovaní výsledku je telesná pripravenosť. Identifikácia situácií kedy dochádza k strate kontroly je schopnosť, ktorú je možné sa naučiť. Poskytujeme sériu produktov (knihy, videá, či aktivity), ktoré učia ako využívať potenciál, ktorý sa v nás nachádza. Kontrola intenzity dýchania ako aj kontrola telesného napätia predstavuje základ toho, čo poskytujeme našim klientom. Nájdete medzi nimi amatérskych, ako aj profesionálnych športovcov, deti, dospelých, dôchodcov, či manažérov medzinárodných firiem. Upevňovanie mentálnych herných stratégií počas tréningu je ďalším bodom našej širokej ponuky. Porozumenie “vlastnej hre” je jedným z prvých krokov našej spolupráce.

Plánovanie cieľov

Pokročilý vnútorný tréning tímu MARIOBEKY.COM ponúka unikátnu formu upevňovania emočnej kontroly v záťažových situáciách. Užívateľ / hráč tak dokáže dosiahnuť relatívne pokojný stav využitím variabilných metód už v priebehu niekoľkých sekúnd. Pokročilý vnútorný tréning ponúka konkrétne príklady s konkrétnymi technikami pre konkrétne situácie. Okrem iného ponúka aj dodatočnú teóriu vysvetlenú jednoducho, tak aby jej rozumeli aj deti. Hráč tak rozumie tomu ako a prečo má aplikovať jednotlivé techniky. V praxi to znamená, že robí veci efektívne a zároveň rozumie svojim aktivitám.

Mario Beky MARIOBEKYCOM sebakontrola

Share this with your friends

FacebookTwitterLinkedInEmail this page


Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.