Ako dostávať lepšie známky?

Otázku prečo Fero dostáva lepšie známky ako Alica, napriek tomu, že sa učí menej možno odpovedať jednoducho. Fero vie ako sa učiť efektívne. Mnoho rodičov hľadá spôsob akým by mohli pomôcť svojim deťom dosahovať lepšie známky. Najrýchlejší spôsob ako to dosiahnuť je držať sa nasledovnej schémy.

Ako sa stať lepším žiakom?

Ako sa stať lepším žiakom? Ako sa stať lepším žiakom? Ľudia, ktorí sú hodnotení v škole (alebo inom podobnom systéme; napr. v organizáciách) sa delia na dve skupiny. Prvá skupina je tá, ktorá NEMÁ, druhou skupinou je tá, ktorá MÁ dobré hodnotenie. Na začiatok cesty k lepším známkam je potrebné…

Relaxačné techniky

Relaxačné techniky Relaxačné techniky pre šport a pre školu. Cvičenia pred hrou, počas hry a po hre. Je dobré nechať pred hrou primeranú časovú rezervu. Nedostatok času je významným faktorom, ktorý zvyšuje stres. Malá časová rezerva hráča tlačí ku kratšej tréningovej časti, vymedzuje isté typy cvičných úkonov a iné malé…

Vnútorná hra

Vnútorná hra Vnútorná hra. Stratégie a zostavenie vlastnej hernej rutiny Pokročilé štádiá herného rastu hráča napr. v golfovej hre majú rozdielne zameranie v porovnaní s hráčmi s vyššími HCP. Hráč sa zameriava na dosiahnutie konkrétneho vopred stanoveného cieľa. Platí to ako pre amatérskych, tak aj profesionálnych hráčov. Je potrebné však…

Zvládanie hnevu

Zvládanie hnevu Zvládanie hnevu. Ako sa naučiť ovládať svoj hnev? Ovládanie pohybov tela je výsledkom posilňovania zložiek mozgu, ktoré majú na starosti ovládanie svalov. Mozog ako centrum riadiacich procesov správania človeka ovplyvňuje prežívanie človeka v oboch smeroch. Naše prežívanie, naše myšlienky pred hrou do výraznej miery ovplyvňujú výsledok celkovej hry.…

Sebakontrola

Sebakontrola Sebakontrola a jej trénovanie v športe Pozorovaním dvoch telesne a výkonovo identických hráčov tak vznikne priestor na porovnanie. Ten hráč, z týchto dvoch, ktorý sa rozhodne nenapredovať v posilňovaní mentálnej odolnosti zvyšuje svoju šancu neuspieť voči tomu hráčovi, ktorý na sebe pracovať bude. Kontrolu nad telesnou zložkou dosiahneme len…

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 3

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 3 Psychológia na Slovensku 3/3 (pokračovanie) Nehľadám pre psychológov len výhody, napriek tomu, že ich aktuálna pozícia je extrémne nedocenená. Navrhol by som aj ústupky zo strany psychológov, aby ich nové práva boli ešte viac opodstatnené. Ústupky zo strany psychológov Odporúčam, aby psychológovi, ktorý chce…

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 2

Psychológia na Slovensku potrebuje výraznú zmenu Psychológia na Slovensku 2/3 (pokračovanie) Ak chce svoju prácu vykonávať samostatne, musí pokračovať vo finančne a časovo náročných atestáciách. Je potom jednoodoborové štúdium postačujúce? Naznačuje tým niekto, že univerzitné prostredie nepripraví psychológa do reálnej praxe dostatočne dobre? Rešpektované povolanie Chcem, aby povolanie psychológa bolo na…

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 1

Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu Psychológia na Slovensku. (Vopred chcem poznamenať, že nereprezentujem žiadnu zdravotnícku, školskú, či inú inšitúciu, nezastupujem žiadnu skupinu, nelobujem za niečiu spoločnosť, ani nepripravujem volebnú kampaň. Som však psychológ a trápi ma status povolania, ktoré som vyštudoval. Budem písať iba v mužskom rode, aj keď moje myšlienky zahŕňajú…