Ako dostávať lepšie známky?

Ako dostávať lepšie známky?

Lepšie známky, či lepšie hodnotenia v škole sú pre mnohých doslova svätým grálom. Nie každý ich získava a len prá “vyvolených” ich získava jednodoucho. Zamýšľali ste sa však nad tým prečo je to tak? Prečo má Fero jednotky napriek tomu, že sa učí menej ako Alica, ktorá ich má pomenej? Občas sa dokonca môže zdať, že niekto z vynakladá menej úslia a aj tak sa mu darí lepšie ako ostatným. V sérii článkov s názvom “Ako dostávať lepšie známky?” sa pokúsime pozrieť na tento fenomén jednoduchou, ale účinnou analýzou, ktorá ukáže ako sa prepracovať  k lepším hodnoteniam.Chceš jednotky Chcem jednotky Lepšie Slovensko Myslieť a učiť sa jednoducho LepsieSlovensko chcesjednotky chcem jednotky lepšie známky

Cieľ, rozhodnutie, systém, úspech

Gratulujeme vám, gratulujeme ti! Či si žena, alebo muž urobili ste správne rozhodnutie tým, že ste si zvolili prémiové členstvo na www.mariobeky.com. Toto je začiatok série článkov a podcastov pod názvom “Ako dostávať lepšie známky?”. Budete mať prístup k infromáciám prv než ostatní. Budete vidietť veci skôr než tí, ktorí pracujú na dosahovaní svojho úspechu menej než vy. Budete čítať o faktoch, o ktorých sa zvyšok užívateľov dozvie až neskôr. Budete o krok vpred pred každým, kto váha, či si zvolí prémiové členstvo. Na začiatku akždej úspešnej cesty stoja 4 doslova magické slová – CIEĽ, ROZHODNUTIE, SYSTÉM, ÚSPECH. Jedno z nich je za vami. Sme na vás pyšní. Vitajte medzi nami.

Výber cieľa

Vybrali ste si už cieľ vašej cesty? Bez neho nie je možné dosiahnuť požadovanú destináciu, pretože on je ako maják na konci dlhej cesty, ktorý nám svieti. Cieľ nám pomáha udržať sa na správnom kurze a nevybočiť z cesty. Čo chcete dosiahnuť? Chcete byť lepší v škole? Chcete prejsť z štvorák na trojky? Chcete prejsť s dvoják na jednotky? Chcete zvládnuť sériu náročných školení v práci, ktoré si vyžadujú efektívne využívanie schopností? Alebo chcete len prekonávať samých seba v každodennom živote? Potom je potrebné, aby váš cieľ spĺňal hlavný atribút. Váš cieľ musí byť konkrétny! Váš cieľ musíte pred sebou vidieť! Určuje vašu konečnú pozíciu.